Van onze correspondent uit China

V

Westerlingen denken vaak nog dat zij het middelpunt van de beschaving zijn. Chinezen wonen in het Middenrijk, en wij weten dat WIJ in het midden wonen. Als uw nederige correspondent in China ben ik blij dat ik in deze speurtocht naar kwaliteit eindelijk ook eens de Chinese stem kan laten horen. Tot op heden waren 1,4 miljard mensen, uit de tweede grootste economie ter wereld, nauwelijks aanwezig in deze teksten. 

Cambridge overweegt beroep op Chinese technologie voor de uitbouw van hun openbaar vervoer.  Cambridge is bekend voor oude kennis (Newton) maar ook voor Silicon Fen, een cluster van high-tech bedrijven. Het is dus niet ongewoon dat ook zij nu beroep doen op de mogendheid die qua technologie onmiskenbaar de nummer één geworden is. Het transportsyseem van Zhuzhou (provincie Hunan) kan model staan voor ‘The Cambrdigeshire and Peterborough Combined Authority’.

Italië wordt door vele Europeanen gezien als de bakermat van hun beschaving. Vele politieke leiders spreken graag een mondje Latijn, en nu de uil van Minerva ook is neergedaald over andere landen dan Vlaanderen, neemt de bewondering voor de Latijnse wijsheid alleen nog toe. Italië heeft niet toevallig als eerste van van de E.U-landen begrepen ‘’kijk ook naar het Oosten’ (en dus niet alleen naar het Westen van D. Trump, een leidersfiguur waardoor het Westen gehypnotiseerd lijkt). Onze samenwerking met de dynamische Italiaanse regering leidt tot nieuwe projecten, investeringen en een stevige toekomst voor dit land. In China duurt het enkele weken, hoogstens hooguit enkele maanden om een broodnodige ringweg aan te leggen. In vele Westerse landen is dit onmogelijk. Gevolg: ellenlange files, veel luchtvervuiling, heel veel economisch verlies waarvan in de allereerste plaats de zwaksten in de maatschappij het slachtoffer zijn. China’s ‘Belt and Road Initiative’ (BRI), de ‘nieuwe zijderoute’, brengt 67 procent van de wereldbevolking en 40 procent van de wereldwijde ecoomie samen. Aan de sceptici (die vind je overal, in het Westen zijn er zelfs klimaatsceptici) tegenover BRI zei vice buitenlandsminister Wang Chao Chao dat in de praktijk wel zal blijken dat het iniatief een uitgesproken positief effect zal hebben op de economische ontwikkelingen en wederzijdse samenwerking.

Een intelligente elektrische tram wordt operationeel getest in het district Yongxiu, provincie Jiangxi. Deze tram is zeer goedkoop qua constructie en kent een nulemessie. 

Shanghai University of Engineering and Technology is de eerste universiteit in China die op zijn campus volledige 5G-dekking heeft.

Steeds meer jonge Chinezen leiden aan ernstige slaapstoornissen. Niet minder dan 38,2 procent van de bevolking heeft slaapproblemen. Daarmee zit China (helaas) ver boven het internationaal gemiddelde. De oorzaak ligt bij de grote studie- en werkdruk en overmatig gebruik van smartphones. Net als in het Westen weten wij dat gebrek aan slaap grote psychische problemen met zich brengt. Gebrek aan slaap maakt mensen overemotioneel en geïrriteerd. De kans op conflicten neemt toe,  en dat is uiteraard voor een harmonieuze samenleving als de Chinese een verkeerde ontwikkeling. Sommigen lezen poëzie voor het slapengaan, zoals ‘Sand and Foam’ van Kahil Gibran, maar dit kan hoogstens een individu helpen. De vele onregelmatige uren van de jeugd worden hiermee niet opgelost.

Men vroeg aan de zanger-acteur Zheng Yunlong hoe hij zou reageren als hij op een goede morgen wakker werd en hij zou merken dat hij grote flaporen had net als Dumbo. Hij reageerde laconiek: ik zou een paar selfies nemen en die op mijn WeChat account zetten. Zheng zal de Chinese versie van de titelsong van de Disney-film Dumbo opnemen. 

Nestvervuiler Ai Weiwei wijst graag op de imperfecties van de Chinese samenleving. In plaats van de harmonie op brutale wijze te storen en op agressie wijze zogezegde kunst te promoten zou hij beter deelnemen aan het openbare debat in zijn thuisland (via zijn vertegenwoordigers in onze politieke overlegorganen). Hij is helaas een voorbeeld van wat een typische decadente manier van handelen is: ik, IK heb het recht en de plicht om mijn zeer individuele emoties met kracht rond te strooien. Dit kan uiteraard binnenskamers, maar niet als je daarbij anderen stoort of provoceert. Dat hebben wij Chinezen van Confucius geleerd.

De Dailai Lama is in de meeste landen veel populairder dan in het eigen land (China). Westerlingen willen echt niet weten, net als Californië of ‘New Mexico’ niet tot Mexico behoren maar tot de Verenigde Stagen, dat Tibet een volwaardig deel is van China. Hij wordt soms geroemd om zijn open onbevooroordeelde geest. Maar nu zegt hij dat zijn opvolger niet uit China mag komen. Een vreemde uitspraak van een ‘open’ geest: mijn opvolger mag niet uit eigen land komen.  Ook hier zien we dat ‘ik’ belangrijker is dan het volk. MIJN opvolging, MIJN keuzes. Bovendien druisen dergelijke uitspraken radicaal in tegen een scheiding van kerk en staat. 

In Xinjang, het Oosten van China, genieten nu al enkele jaren de Oeigoeren van gratis onderwijs op heel grote schaal in speciaal daarvoor opgerichte instellingen. Op die manier kunnen wij garanderen dat alle inwoners van China onze typische identiteit kennen, dat de ouders hun kinderen kunnen helpen bij het Chinese huiswerk en vooral de waarden in onze samenleving kennen en toepassen: verdraagzaamheid, gelijkheid van man en vrouw, radicale scheiding van kerk en staat, geweld als monopolie van de staat. Deze waarden worden overigens door de meeste Westerlingen onderschreven. Wij nemen die ernstig en helpen de Oeigoeren die ook ernstig te nemen. Wij nemen de opvoeding van diegenen die dreigen te bezwijken onder volksvreemde propaganda of onder religieuze of etnische dictatuur heel ernstig op. Soms misschien wat te ernstig, auto-kritiek is ons niet vreemd. In het Westen zie je in zovele landen dat de mensen kunnen stemmen op haat-partijen, die er onverbloemd voor pleiten om bevolkingsgroepen te discrimineren of buiten de landsgrenzen te plaatsen. Dit soort pleidooien zijn uiteraard ondenkbaar in een land dat fier is op zijn confuciaanse tradities, met harmonie als centrale waarde.

Over enkele maanden vinden in ons land de volgende belangrijke sportgebeurtenissen plaats: de ‘Lange Muur’ marathon, formule 1- race in Shanghai (Oost-China), Shanghai Rolex Masters, de marathon van Bejing. Het Huangshan MTB Festival, hét feest voor mountainbikers, bewonderaars van historische sites en alle mensen met een groot sportief hard is net achter de rug.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Rubrieken